БЕЗПЕКА МАЛЕЧІ - ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ

 

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ В ДИТЯЧОМУ САДКУ

 

 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

"ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ"

 

 

Шановні батьки!

Життя потребує від наших дітей вміння орієнтуватись і знаходити вихід з непередбачених ситуацій. Чим менше у дитини знань, тим більше небезпеки з боку оточуючого середовища. Щоб вберегти дитину від біди, треба пам'ятати та дотримуватись наступних правил:

– не залишати дітей дошкільного віку самих, навіть на короткий час;

– вчити дитину користуватися дверним вічком;

– не дозволяти відчиняти двері незнайомим людям, навіть одягненим у міліцейську форму;

– вчити користуватися телефоном для виклику служб 101, 102, 103, 104;

– забороняти підбирати на вулиці незнайомі предмети – вони можуть бути небезпечними;

– забороняти бавитися ріжучими, гострими та вибухонебезпечними предметами;

– не дозволяти користуватися ліфтом без супроводу дорослого родича;

– запобігати формуванню в дитині жорстокого ставлення до тварин;

– не дозволяти дражнити тварин;

– не дозволяти вмикати електроприлади за відсутності дорослих;

– не дозволяти виходити на балкон, відчиняти вікна;

– не дозволяти визирати у відчинене вікно;

– вчити дітей звертатися по допомогу до відповідних органів;

– вивчити з дитиною домашню адресу або вкладати в кишені «особисту картку» з даними дитини.

 

 

 

Небезпечні знахідки (відеопрезентація для малюків)

 


 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ

З 8 ПО 12  КВІТНЯ 2019 РОКУ У КЗО "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) №392" ДМР

 

 

08.04.19р.

І день понеділок «Дорога та вулиця до будинків туляться»

 

09.04.19р.

ІІ день вівторок «Світ з теплим вогнем, світ без пожежі»

 

10.04.19р.

ІІІ день Середа «Життя маємо – за нього відповідаємо»

 

11.04.19р.

IV день четвер «Бережіть себе, малят!»

 

12.04.19р.

V день п’ятниця «Конфлікти та сварки перетворимо в жарти»  

 

 

 


 

 

Організація роботи з формування основ безпеки життєдіяльності дітей

Методичні рекомендації

 

Головні чинники роботи навчання дітей поведінки

 

1. Робота не має обмежуватися лише навчанням дітей норм та правил поведінки. їх треба також навчати обачності, уміння орієнтуватися та швидко реагувати в екстремальних ситуаціях.

2. Максимальний ефект досягається, якщо навчально-виховна ро-бота ведеться одночасно у трьох напрямах: дитячий садок — діти — батьки.

3. Слід зважати на особливості дитячої психіки, її підвищену вразливість. Тому неприпустимим в застосування так званої «шокової» терапії з акцентуванням на страшних наслідках пожеж, повеней тощо. Такий підхід може травмувати психіку дитини, спричинити стреси, тривогу, фобії, страхи й навіть стійкі неврози.

 

Основні завдання:

 

• формувати свідоме розуміння дітьми цінності власного життя та здоров'я;

• формувати поняття про стихійні явища природи (землетрус, по-вінь, буря, ожеледиця, гроза, град тощо), ознайомлення з приро-дою їх виникнення, характерними ознаками, негативними наслідками;

• розвивати чуття небезпеки щодо вогню й електричного струму, формувати вміння дотримуватися правил протипожежної безпе-ки, швидко знаходити правильний вихід у небезпечній ситуації;

• формувати вміння обережно поводитися з яками та хімічними речовинами (ртуть у градуснику, побутова хімія тощо);

• формувати знання про небезпечні для життя людини отруйні рос-лини;

• формувати вміння надати першу допомогу собі та іншим людям у разі травми, нещасного випадку;

• формувати вміння правильно поводитися у випадках загрози та виникнення надзвичайної ситуацій.

 

Форми роботи з дітьми:

• заняття з безпеки життєдіяльності;

• КВК, вікторини, конкурси, турніри тощо;

• проблемні ситуації;

• дні, тижні, місячники з безпеки життєдіяльності;

• свята, розваги, театралізація, сюжетів;

• дидактичні ігри; • логічні ігри (ребуси, кросворди тощо);

• пошуково-дослідницька робота;

• робота гуртків;

• фізкультурні змагання з із безпеки життєдіяльності;

• художня література;

• ТЗН (діафільми, аудіо- та відеокасети).

 

          Важливо зважати на вікові особливості дошкільнят, пні індивідуальні можливості та досвід. Дітям, починаючи із середньої групи, треба розповідати про власти-вості вогню, про наслідки необачного з ним поводження. Вихованцям треба чітко пояснити, чому неприпустимо бавитися із сірниками та лег-козаймистими речовинами. Оскільки дошкільнятам цього віку властиві наочно-дійові та наочно-образні форми мислення, можна проводити такі заняття, спостерігаючи за працею кухаря на робочому місці. Розпо-відаючи про його трудові дії, показуючи знаряддя праці, педагог звертає увагу вихованців і на те, як обережно працює кухар біля гарячої плити. Наголошує, що вогонь навмисне захований усередині, — так він не мо-же заподіяти лиха людині, — показує, що на кухні охайно, немає зайвих речей і легкозаймистих матеріалів. Можна також обережно підвести малюків до плити на таку відстань, щоб вони відчули подих жару. Цей прийом психологічно виправданий, оскільки формує рефлекс само-захисту, допомагає усвідомити, що вогонь буває небезпечний для лю-дей і їхнього життя.

          За цією темою доцільно провести заняття, яке б сприяло, ознайом-ленню в ігровій формі з правилами користування предметами домашнього вжитку — праскою, газовою плитою. Діти вчаться описувати відповідні іграшки — форму, колір, величину, практичне застосування; в ігровій ситуації засвоюють, як потрібно поводитися з ними.

          Педагог постійно наголошує, що неправильне користування праскою і плитою може призвести до пожежі. Дії дитини з предметами-іграшками під наглядом дорослого допоможуть згодом оволодіти правилами експлуатації побутових приладів у реальному житті. Працюючи з дітьми старшого віку, слід поповнювати їхні знання про правила пожежної безпеки, а також закріплювати правила користуван-ня телевізором і приймачем. Слід також навчити дітей користуватись те-лефоном.

         Ознайомлюючись з явищами природи, дошкільнята мають дізнати-ся, що існують отруйні рослини, гриби та ягоди. Треба показати їх дітям на малюнках, пояснити, що їсти їх небезпечно для здоров'я. Не варто та-кож споживати зелені, недозрілі плоди, смоктати гілочки й листочки, адже це може спричинити різноманітні захворювання та отруєння. Не можна також куштувати речовини неприродного походження, мийні засоби та лікарські препарати.

       Не менш важливо навчити дітей обережно поводитися з тваринами (навіть свійськими), комахами, медузами. Зміями тощо. Дитині щодня доводиться зустрічатися з різними людьми. Завдання вихователя — дати дітям поняття, що люди бувають рідні, близькі й чужі, навчити правил ввічливої, але обачної поведінки при контактах із незна-йомцями. До пізнавальної діяльності дітей мають входити й елементарні знан-ня правил дорожнього руху, які систематично закріплюються і доповнюються. Навчально-пізнавальна діяльність має бути інтегрованою, поєднува-ти різні розділи програми: ознайомлення з навколишнім, валеолого-економічну культуру, фізичний розвиток, образотворче мистецтво, вихо-вання духовності.

       Просто забороняти дітям торкатися потенційно небезпечних речей або ховати їх подалі від малюка — не найкращий метод убезпечити дитину від усіх можливих ситуацій. Набагато результативніше навчити її правильно користуватися побутовими предметами, давши відповідні пояснення. Розширення уявлень дошкільнят про небезпечні предмети, явища та ситуації має відбуватися не лише на інформативному, а й на емоцій-но-чуттєвому рівні. Найефективнішим засобом впливу в цьому плані є художнє слово, яке найбільше активізує дитячу пам'ять, увагу та уяву. Крім того, через загадки, віршовані рядки, приказки, прислів'я, казки, оповідання можна ознайомити дітей з явищами і ситуаціями, які вихо-дять за межі їхнього особистісного досвіду. Найприроднішою формою навчання і виховання для дошкільнят є гра. Доцільно додавати елементи дидактичних ігор відповідної тематики до різноманітних занять, під час прогулянок, праці тощо. Одним із найбільш зрозумілих та близьких дітям видів діяльності є театралізована діяльність і, зокрема, — гра-драматизація. Саме через сприйняття казкових, театральних героїв діти вчаться аналізувати та оц-нювати поведінку інших людей, а потім і власні вчинки. До того ж видове дійство є найефективнішим засобом емоційного й морального вихо-вання дитини бо пробуджує в неї почуття співпереживання, обурення проти несправедливості, бажання допомогти, захистити. Надзвичайно корисним та ефективним засобом є фізкультурно-оздоровча робота — організація Днів здоров'я, фізкультурних свят та розваг. Тут дитина сама стає учасником дійства, доходить власних висновків.

 


 

 

 

 

ЗВІТ

про проведення Тижня безпеки дитини у комунальному закладі освіти

«Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №392» Дніпропетровської міської ради

 

 

          У КЗО ДНЗ (центр розвитку дитини) №392 ДМР з 03 по 07 квітня 2017 року проведено Тиждень знань з основ безпечної життєдіяльності дошкільників.

 

          Мета проведення Тижня безпеки дитини — поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку вмінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я у разі виникнення надзвичайних ситуацій .

 

     Для проведення Тижня безпеки дитини було створено творчу групу, головою якої призначено практичного психолога Зелененко Т.М. Творча група розробила План основних заходів підготовки до проведення Тижня безпеки дитини та План заходів роботи з дітьми під час проведення Тижня безпеки дитини у дошкільному навчальному закладі. До організації та проведення Тижня безпеки дитини було залучено батьків. Під час проведення Тижня безпеки дитини всі заплановані заходи виконано. 

   

  Так, під час підготовки до проведення Тижня безпеки дитини було проведено такі заходи: 

 

 перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту, безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі, перевірено наявність та стан ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 

 оформлено стенди з питань збереження життя і здоров’я дітей за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини» тощо, з моделюванням поведінки у надзвичайних ситуаціях;

 

 проведено круглий стіл «Морально-психологічна підготовка працівників дошкільного навчального закладу до дій в екстремальних ситуаціях» з демонстрацією наочних матеріалів;

 

 підготовлено план проведення заходів з фізичної культури під час Тижня безпеки дитини; перевірено стан спортивного обладнання;

 

 підготовлені та проведені розваги за тематикою безпеки дитини: «Життя маємо – за нього відповідаємо», «Дорога та вулиця до будинків туляться»;

 

 оформлено куточок «Безпека дитини» в кожній віковій групі;

 

 підготовлено й оформлено виставки дитячих малюнків на тему «Бережіть себе малята»;

 

 підготовлено інструкції, пам’ятки з питань безпеки життєдіяльності; розроблено правила надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків;

 

 перевірено наявність і стан медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах, виготовлено ватно-марлеві пов’язки;

 

 перевірено стан пожежних щитів та пожежного інвентарю, перезаряджено вогнегасники;

 

 проведено усний журнал для батьків про дії під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

 

 

 

      Було перевірено також відповідність приміщень вимогам гігієни навчання та праці.

     

Виявлено, що стан приміщень дошкільного навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці. Також під час Тижня безпеки дитини проведено рейд-перевірку з виконання педагогічними працівниками та дітьми вимог безпеки життєдіяльності.

 

 

     Під час Тижня безпеки дитини проведено:

 

    - Тематичні заняття з дітьми старшого дошкільного віку в групах №10, 11, 12 за темами: «Захисти себе сам», «Охорона життя і здоров’я». Відмічені вихователі старших груп Кошеленко В.М., Магала Т.П., Лобанова Т.П., Нікітіна Н.А., Абрамова О.І.

 

    - На прогулянці проведені навчальні ситуації, ігри, розваги з безпеки життєдіяльності. Відмічений інструктор з фізичного виховання Діденко Т.І. Відмічені ті, хто показав себе більш підготовленим та працював без недоліків.

 

 

       Висновок:  Всі учасники «Тижня безпеки дитини» із завданням впорались, поставленої мети досягнуто.